Braćo u Jedinstvu

  • verified badgeGarendra posted an update in the group Group logo of Braćo u JedinstvuBraćo u Jedinstvu 3 years, 7 months ago · 

    “Tako često pokajati, zamoliti za oprost i napraviti prinose milostinju kroz zagovornike odabranih, jer su izabrani zagovornici koji su imenovani od strane Boga na zemlji zauzimati se za svoje grijehe, ali ne mogu dobiti kompletnu raskrižje bez davanja milostinje. Ova je božanski plan utvrđuje Abba d’Rabbuta.” (Učenja Mir Izgadda)

  • verified badgeGarendra posted an update in the group Group logo of Braćo u JedinstvuBraćo u Jedinstvu 3 years, 11 months ago · 

    “Podigni glas, pjevaju Oca Veličanstva; pravi izvor svjetla i istine, a on je super tješitelja koji daje spokoj u njegova krila.” (Učenja Mir Izgadda)